Spotkanie specjalistów od fortyfikacji

Opublikowano: sobota, 23, marzec 2013 22:01
B. Bielinis-Kopeć / R. Skałba

Twierdza KostrzynW dniach 10-11 marca  br. przybywała w Kostrzynie grupa ekspertów z Komisji Architektury Militarnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). Zaproszeni przez burmistrza miasta Andrzeja Kunta oraz dyrektora Muzeum Twierdzy Ryszarda Skałbę specjaliści w  zakresie fortyfikacji: Jan Janczykowski (Konserwator Zabytków województwa małopolskiego), Lech Narębski (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), dr  Marcin Górski (Politechnika Warszawska) oraz Państwo Krzysztof i Jadwiga Wielgus (Politechnika Krakowska).

Pierwszy dzien pobytu spędzili na zapoznaniu się z historią kostrzyńskiej twierdzy i zebranymi przez  pracowników muzeum materiałami archiwalnymi oraz na omawianiu problematyki zagospodarowania zabytku. Następnego dnia po rekonesansie na terenie twierdzy (w tym we wnętrzach bastionów) miało miejsce spotkanie w Urzędzie Miasta, w którym  uczestniczyła również dr  Barbara Bielinis-Kopeć (Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków). Omawiano działania podjęte przez  samorząd na  rzecz ratowania zabytku oraz  jego  adaptacji na  cele turystyczne i  kulturalne. Goście wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą na  rzecz rewaloryzacji kostrzyńskiej twierdzy.