Kurs na sukces!

Opublikowano: środa, 16, listopad 2016 23:33
Bartłomiej Suski

podpisanie umowyKostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została patronem firmy Heban Sp.j. a podpisanie stosownej umowy nastąpiło 8 listopada br. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Umowa, podpisana przez Stanisława Iwana (w-ce prezesa K-S SSE S.A.) i Leszka Naumowicza (dyrektora Zespołu Szkół) to kolejny ważny krok w nauczaniu zawodowym. Firmy Heban Sp.j. trudno bowiem szukać w otoczeniu makroekonomicznym naszego regionu - jest to firma symulacyjna, gdzie uczniowie będą nabywać praktyczne umiejętności i doświadczenie.

zaprzysięzenie klas pierwszych

Podpisanie umowy nastąpiło podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły i nie brakowało na nim znamienitych gości. Szkole, uczniom, ale przede wszystkim nowej inicjatywie edukacyjnej najlepsze życzenia złożyli: Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Starosta Powiatu Gorzowskiego Małgorzata Domagała, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt czy Radny Powiatu Gorzowskiego Zygmunt Mendelski. We wrześniu br. firma została zarejestrowana w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze. Dzień Patrona Szkoły był więc doskonałą okazją, aby dyrektor PCFS Ryszard Baszczak przekazał na ręce L. Naumowicza certyfikat potwierdzający ten fakt. Tuż po zaprzysiężeniu klas pierwszych głos zabrał Stanisław Iwan, który przypominał zebranym uczniom, gronu pedagogicznemu i zaproszonym gościom, że Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w swojej historii zawsze wspierała i będzie wspierać inicjatywy, które służą wzrostowi konkurencyjności absolwentów kostrzyńskiego Zespołu Szkół na rynku pracy. Wyraził przy tym nadzieję, że firma Heban Sp.j. osiągnie sukces na wirtualnym rynku gospodarczym a jej uczestnicy z łatwością znajdą pracę po zakończeniu kształcenia. Po tym wystąpieniu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy, które Leszek Naumowicz podsumował krótko: „Wierzę, że przy wsparciu Kostrzyńsko-Słubickiej – Specjalnej Strefy Ekonomicznej nasza firma ma tylko jeden kierunek działania. Kurs na sukces!” Po części oficjalnej zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę, otwierając tym samym firmę Heban Sp.j. i zwiedzili jej siedzibę.

Klasa 2 TE - Heban Sp.j.

Firma symulacyjna Heban Sp.j. jest miejscem praktycznego nauczania zawodu dla uczniów klasy drugiej kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista.  Siedziba firmy Heban Sp.j. znajduje się w jednej z klas kostrzyńskiego Zespołu Szkół. Gabinet ten jest jednak inny niż wszystkie - znajduje się tutaj stół konferencyjny a także dwanaście w pełni wyposażonych w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie  stanowisk pracy. W przedsiębiorstwie funkcjonuje aż sześć działów: dział handlowy, księgowość, dział kadr i płac, sekretariat, dział marketingu i kasa. Uczniowie stają się pracownikami firmy, składają dokumenty aplikacyjne, zatrudniają się, podpisują listę obecności, prowadzą dokumentacje w każdym dziale. Uczą się tym samym aktywnej postawy i samodzielności, bez stresu i lęku przed konsekwencjami swych decyzji.

siedziba firmy Heban Sp.j.

Nie oznacza to jednak, że uczniowie działają w oderwanych od rzeczywistości warunkach. Wręcz przeciwnie! Istotą działalności firmy jest symulacja, czyli wzorowanie się na pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami prawdziwej firmy. Oznacza to tyle, że Heban Sp.j. ma nadany numer NIP, REGON, EORI oraz wpis do rejestru KRS i muszą przestrzegać prawa handlowego. Uczniowie pracują na programach biurowych, kadrowych, księgowych, magazynowych i sprzedażowych na co dzień używanych w wielu polskich firmach. Uczą się obsługi faksów, kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych nabywając cały szereg niezbędnych umiejętności, które są niezbędne w świecie rzeczywistym. I tak na przykład dział księgowości musi co miesiąc dbać o regularne płacenie pensji, podatków oraz składek ZUS. To nie wszystko. Heban Sp. j. będzie prowadzić interesy z innymi firmami symulacyjnymi stosując określone procedury handlowe. Pracownicy będą więc musieli nie tylko skupić się na wewnętrznych aspektach prowadzenia swojej firmy, ale także dbać o jej rozpoznawalność, badać oczekiwania konsumentów, reklamować a w końcu kupować i sprzedawać towary, magazynować je, płacić pensje i realizować zobowiązania przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów. A wszystko to po to, aby w ciągu roku pracy w firmie symulacyjnej oraz przejściu przez wszystkie stanowiska pracy nabyć szereg cennych umiejętności, które pozwolą na płynną zmianę roli ucznia w kompetentnego i profesjonalnego pracownika.