koronawirus-baner

Rusza budowa elektrociepłowni!

2018-10-10 06.32.26 1-019 października 2018r. o godz. 13.00 na placu budowy przy ul. Przemysłowej w Kostrzynie nad Odrą odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszłe inwestycje: budowę elektrociepłowni ECO RAVEN oraz budowę nowoczesnej hali produkcyjnej oraz zakupu specjalistycznej, wysoko zaawansowanej infrastruktury technologicznej i nowatorskiego systemu dla firmy RAVEN. W uroczystości wzięli udział : Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą – dr Andrzej Kunt, Prezes zarządu K-S SSE S.A. Krzysztof Kielec, Prezes zarządu Eco RAVEN i RAVEN Sp. z o.o – Krzysztof Wojciechowski.

 2018-10-10 06.32.39 1-01

Nowobudowana Elektrociepłownia ECO RAVEN o mocy 6 MWe / 15 MWt wytwarzać będzie energię elektryczną, ciepło w parze oraz ciepło w wodzie grzewczej. Jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej określa się mianem kogeneracji. Dzięki temu zużycie paliwa jest niższe niż w układach rozdzielonych. Głównymi odbiorcami mediów energetycznych będą zakłady przemysłowe oraz odbiorcy komunalni. Zakończenie budowy elektrociepłowni planowane jest na I połowę 2020 roku. Inwestycja dotyczyć będzie budowy: kotła o wydajności parowej 29 t/h, turbogeneratora o mocy 6 MW, dodatkowo cały system przygotowania wody, system wymienników, sieci rurociągów parowych i wodnych do odbiorców przemysłowych i komunalnych. Wyprowadzenie mocy elektrycznej liniami kablowymi o napięciu 15 kV do GPZ i odbiorców przemysłowych. ECO RAVEN spełniać będzie wszystkie standardy emisyjne co pozwoli na realną walkę z niską emisją. Jako jednostka zaliczana do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wpisuje się w politykę klimatyczną redukcji emisjami CO2 w oparciu o rozproszone źródła energii. Z uwagi na fakt, że paliwem będzie biomasa drzewna pochodząca z Zakładu Produkcji Opakowań Drewnianych RAVEN jak również biomasa leśna, ceny ciepła i energii elektrycznej będą konkurencyjne w stosunku do źródeł opalanych gazem ziemnym, olejem opałowym czy węglem.

Budowa nowoczesnej hali produkcyjnej oraz zakupu specjalistycznej, wysoko zaawansowanej infrastruktury technologicznej i nowatorskiego systemu dla firmy RAVEN realizowana jest w ramach projektu dofinansowywany z Funduszy Europejskich , pt.: "Wzrost konkurencyjności firmy RAVEN Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia trzech innowacji procesowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne. Celem projektu jest : Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej i podniesienie poziomu innowacyjności firmy oraz wzrost pozycji konkurencyjnej i wejście na nowe rynki zbytu RAVEN Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez firmę RAVEN Sp. z o.o. trzech innowacji procesowych w wyniku budowy hali produkcyjnej oraz zakupu nowoczesnej wysoko specjalistycznej, zaawansowanej infrastruktury technologicznej i nowatorskiego systemu informatycznego. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca zyska możliwość rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej i podniesienia poziomu innowacyjności firmy, ponadto spodziewamy się wzrostu pozycji konkurencyjnej oraz wejścia na nowe rynki zbytu.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży całkowicie nowe podejście do procesu produkcyjnego i podniesie standardy bezpieczeństwa zarówno w kontekście procesu produkcyjnego jak i produktów finalnych. Ponadto poprzez automatyzację procesu produkcyjnego zwiększona zostanie wydajność, jakość produkcji i skrócony zostanie czas realizacji zleceń. Co równie istotne firma zyska możliwość wprowadzenia ekoinnowacji.

Planowana inwestycja wykraczać będzie daleko poza zakres omawianej dotacji i obejmie dodatkowo budowę wiaty magazynowej ok. 4 000 m2, zespołu suszarń tarcicy oraz w ostatnim etapie - budowę nowoczesnego wydziału przetarcia surowca drzewnego. Realizowana inwestycja pozwoli na podwojenie wielkości produkcji zakładu RAVEN Sp. z o.o.

2018-10-10 06.32.16 1-01

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo