Aktywna Strefa…

Opublikowano: sobota, 09, listopad 2019 19:48
Andrzej Kail

strefa006Jesień, jak każdego roku kojarzy się nam, pracownikom Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z jednym, a mianowicie wzmożoną aktywnością marketingowo-promocyjną. Jak co roku od września do końca niemalże grudnia organizowanych jest wiele wydarzeń o charakterze gospodarczym, na których prezentujemy naszą ofertę inwestycyjną. Strefa rozpoczynając swoją działalność gospodarczą w 1998 roku w styczniu, zarządzała terenami inwestycyjnymi w dwóch miastach, w Kostrzynie i Słubicach. Obecnie jako spółka zarządzająca Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządzamy terenami inwestycyjnymi w 239 gminach, a terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Obszar zarządzany przez naszą Strefę zwiększył się w ciągu roku z ponad 2000 ha w do ponad 4 mln ha.

strefa005

Tak bogata oferta inwestycyjna sprawia, że nasza aktywność, siłą rzeczy, powinna być jeszcze większa. W ciągu kilku pierwszych miesięcy tego roku odwiedziliśmy ponad niemalże wszystkie samorządy w naszym obszarze działania, w których przedstawiliśmy nowe przepisy prawne regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ulgę w podatku dochodowym. Rozmawialiśmy z samorządowcami i przedsiębiorcami funkcjonującymi w tych regionach. Jesteśmy przekonani o tym, że obecny system prawny w dużym stopniu promuje i docenia działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Stał się on dostępny dla polskiego kapitału, który wcześniej mógł (choć nie musiał) czuć się niedoceniany. Naszym dążeniem jest, by każdy przedsiębiorca, który planuje rozwój lub budowę nowego zakładu w pełni tę świadomość od nas przejął. Jesteśmy otwarci na pytania i gotowi do udzielenia pomocy każdemu, kto zechce inwestować w naszym kraju.

strefa004

Druga połowa roku to nieustanna promocja oferty Strefy na arenie ogólnopolskiej. Uczestniczyliśmy w PAIH Forum Biznesu w Warszawie, w II Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu, w Kongresie 590 w Rzeszowie, Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz w targach TransLogistyka w Warszawie. To tylko wycinek spośród wszystkich wydarzeń, w których uczestniczyliśmy, lub też współorganizowaliśmy, jak podsumowanie roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji w Poznaniu.

strefa002

Obecny rok zakończymy, wszystko na to wskazuje, rekordowym wynikiem, jeżeli chodzi o poziom pozyskanego kapitału, który zadeklarowali nasi inwestorzy. 28 wydanych decyzji to 1 mld 632 tys. zł. Rok się jeszcze nie skończył.

strefa001