Podpisanie umowy na funkcjonowanie Malucha

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019 23:09
www.kostrzyn.pl

DSC 0446W dniu 22.05.2019 r. burmistrz oraz skarbnik miasta Kostrzyn nad Odrą  podpisali umowę w ramach realizacji założeń Programu Maluch + Moduł 2, na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki  w Żłobku Miejskim, którego budowa była również dofinansowana w ramach ww. Programu.  Roczne utrzymanie żłobka wyniesie miasto 1 046 480,00 zł, natomiast w ramach przyznanego dofinansowania w ciągu br. miasto otrzyma 108 000,00 zł.  Dofinansowanie dotyczy wszystkich wydatków  związanych z funkcjonowaniem żłobka, poniżej podajemy niektóre z nich.

a) wynagrodzenia całego personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wynagrodzenia personelu specjalizującego się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki,

b) dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),

c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka,

d) przygotowania wyżywienia (zakup produktów, usługa cateringowa),

e) kosztów związanych z utrzymaniem czystości w instytucji opieki,

f) zakup środków higienicznych,

g) koszty pośrednie takie jak: koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów.