Kostrzyn w projekcie e-aktywni

Opublikowano: piątek, 29, listopad 2019 22:53
Samorządny Kostrzyn

team-3373638 960 720Miło nam poinformować, że Kostrzyn nad Odrą został grantobiorcą i otrzymał dofinansowanie w kwocie 83.993,60 zł na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Naszym Partnerem w projekcie jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Warszawa i Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i coraz większe ich możliwości, a często również niezbędność w praktycznie wszystkich sferach życia, powoduje, że osoby, które nie będą potrafiły lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii skorzystać, będą coraz bardziej upośledzone i wykluczone – nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego.

Nasze miasto chcąc wesprzeć swoich mieszkańców poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przystąpiło do wymienionego wyżej projektu i pozyskało grant na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców w wieku od 25 lat.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 150 osób oraz zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu szkoleń 10 komputerów zostanie przekazanych do kostrzyńskich szkół podstawowych. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin zajęć w grupach max do 12 osób w następujących tematach:

"Rodzic w internecie”, zagadnienia:

„Moje finanse i transakcje w sieci”, zagadnienia:

„Działam w sieciach społecznościowych”, zagadnienia:

Wymieniona tematyka szkoleń wynika z potrzeby aktualizacji wiedzy rodziców i opiekunów dzieci, tak, by potrafili oni wskazać podopiecznym bezpieczne kierunki korzystania z internetu oraz sami nauczyli się korzystać z mediów społecznościowych – przez co również kontrolować. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji.

Informując Państwa o powyższym mamy nadzieję, że udziałem w szkoleniach zainteresujemy szczególnie rodziców, ich dziadków i opiekunów, a także seniorów. Prosimy już dzisiaj o podjęcie dobrej decyzji. O zapisach i terminach szkoleń powiadomimy w najbliższym czasie. Szkolenia odbędą się na nowoczesnym sprzęcie, w przyjaznej atmosferze –  przewidziano catering, przerwy kawowe, pakiet materiałów dla każdego uczestnika!