Powstaje "Mapa zagrożeń"

Opublikowano: czwartek, 11, luty 2016 20:44
as

Komisariat Policji w Kostrzynie nad OdrąLubuska policja rozpoczęła prace  nad tworzeniem tzw. mapy zagrożeń, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa w naszym województwie. Mapa lubuska będzie częścią składową Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, będąca projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakładającym szeroki udział społeczny m.in. samorządu, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. W całej Polsce odbywają się spotkania konsultacyjne na których policja przedstawia statystyki dotyczące przestępstw, a uczestnicy konsultacji m.in. mieszkańcy mogą wypowiadać się o zagrożeniach w swojej okolicy. Jedno ze spotkań roboczych odbyło się 10 lutego w kostrzyńskim Komisariacie Policji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceburmistrz miasta, radni miejscy, dyrektorzy placówek oświatowych,  przedstawiciele kostrzyńskich firm i instytucji oraz Straż Miejska.

powstaje mapa zagrożeń

Spotkanie otworzył Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. podinspektor Paweł Rynkiewicz, który po powitaniu gości przedstawił koncepcję opracowania mapy zagrożeń dla całego kraju, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w oparciu o dane dotyczące przestępstw oraz (co jest nowością) odczucia społeczne. Właśnie badaniu tych drugich mają służyć kwartalne spotkania, które mają nie tylko usprawnić pracę Policji, ale przede wszystkim poprawić szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa publicznego. Komendant przyznał, że Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą ma bardzo dobre wyniki, ale również dużo pracy. 46 pracowników musiało w zeszłym roku zmagać się z dosyć dużą ilością przestępstw: ogólnych (599 z czego 343 podczas Przystanku Woodstock), o charakterze kryminalnym (486/171), gospodarczym, handlu narkotykami (185/102), a także w siedmiu podstawowych kategoriach przestępczości (242/60). W roku ubiegłym Policjanci interweniowali 1172 w różnego rodzaju wykroczeniach, które dotyczyły: naruszenia obyczajności publicznej (182), porządku i spokoju publicznego (227), dewastacji (285) czy spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym (498). Dużo uwagi poświęcono także sytuacji na drogach i tutaj, na tle innych  miejscowości, nasze miasto wypada bardzo niekorzystnie: 232 kolizji (głównie w okolicach ulic: Sikorskiego, Gorzowskiej, Piastowskiej, Milenijnej i Handlowej), 7 wypadków (ulice: Sikorskiego, Gorzowska, Sportowa, Północna) w których rany odniosło 8 osób. Warto w tym momencie wspomnieć o Osiedlu Leśnym, na którym spotkanie odbyło się nieco wcześniej. Obecni na nim policjanci z duma podkreślali, że dzięki wspólnemu działaniu Samorządu Osiedla Leśnego i Policji jest to obecnie najbezpieczniejszy rewir w mieście, gdzie dochodzi do incydentalnych wykroczeń i brak jest całkowicie poważniejszych przestępstw.  Tak wygląda statystyka.

ulica Sikorskiego - czarny punkt na mapie

A o co pytali goście? Dyrektorzy szkół zwracali uwagę na dramatyczną sytuacje przy szkołach w godzinach porannych, kiedy rodzice przywożą uczniów do szkół powodując nie tylko utrudnienia w ruchu, ale przede wszystkim przez swoje zachowanie stwarzają zagrożenie. Radna Helena Rudaniecka pytała o możliwość zmiany organizacji ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 2. Wiceburmistrz Zbigniew Biedulski poruszył bardzo ważną kwestię organizacji „wyścigów” w całym mieście. Podobne zdanie miały osoby uczestniczące w spotkaniu. Prezes MZK Olgierd Kłaptocz prosił o interwencję w sprawie rowerzystów, którzy notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego i pytał o problem uchodźców. Leszek Moczulski prosił o częstsze wizyty Policji w okolicy Gimnazjum Nr1, szczególnie w okresie letnim do czego przyłączyła się radna Sylwia Chilińska-Wachowiak zwracając uwagę na problem narkomanii wśród młodzieży. Radny Bartłomiej Suski i radna Sylwia Chilińska-Wachowiak zwracali się również o możliwość instalacji sygnalizacji świetlnej na ulicy Sikorskiego (wyjazd z Osiedla Słowiańskiego) i ulicy Niepodległości (okolice przejazdu), gdzie ich zdaniem natężenie ruchu i duża na tle miasta ilość kolizji uzasadnia takie działania. Padła także propozycja lepszej akcji promocyjnej mapy zagrożeń w lokalnej prasie i dotarcia do większej liczby mieszkańców np. poprzez  ankiety. Gospodarze spotkania wszystkie wnioski przyjęli z uwagą i obiecali zająć się nimi. Już wkrótce w godzinach porannych przed szkołami powinny pojawić się patrole, rozważone zostaną również sposoby rozmieszczenia patroli w mieście aby przeciwdziałać nielegalnym wyścigom. Komendant zapewniał, że Policja jest przygotowana na napływ uchodźców. Kolejne spotkania już za około trzy miesiące.