praca

Polegli na polu chwały

Hołd poległym na polu chwały23 kwietnia 2016 roku odbyły się uroczystości w Siekierkach i Gozdowicach z okazji 71 rocznicy forsowania Odry. Obchody zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tych uroczystości było uczczenie pamięci poległych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w trakcie Operacji Berlińskiej 1945 roku. W obchodach tych wzięła udział liczna grupa członków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Kostrzyna nad Odrą, sympatycy Klubu oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

wycieczka...

Punktualnie 23.04.2016 r.  o godz 11:00 ruszamy do Siekierek. Jest piękny i słoneczny dzień, pogoda nam sprzyja. Po godzinie dojeżdżamy do Gozdowic. Po prawej stronie mijamy Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych i Pomnik Saperów. Muzeum to powstało w roku 1965, a przy jego organizacji pracowali saperzy z Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych z Wrocławia. Mieści się w budynku, który w kwietniu 1945 roku, podczas forsowania Odry, był siedzibą sztabu wojskowego gen. Jerzego Bordziłowskiego, szefa wojsk inżynieryjnych 1 Armii WP. Prezentowane są tam ważne dokumenty, jak: mapy zdjęcia, umundurowania oraz zrekonstruowane modele urządzeń i sprzętu saperskiego (amfibie, łodzie, barki desantowe).

polowa Msza św.

Szybko mijamy Gozdowice i jedziemy do Siekierek na główne uroczystości. Z trudem udało się kierowcy zaparkować nasz autobus, bowiem wszystkie parkingi i pobocza były zajęte przez tych, którzy dotarli tu wcześniej. Mamy jednak szczęście i parkujemy tuż obok bramy wejściowej na cmentarz. Tam właśnie 23 kwietnia 1945 roku odbywały się główne uroczystości. Rozpoczęły się pokazem sprzętu wojskowego, polową Mszą św., częścią oficjalną na Cmentarzu Siekierkowskim, licznymi przemówieniami oficjeli, apelem poległych i składaniem wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje. W trakcie przemówień przypominano, że to właśnie tutaj 16 kwietnia 1945 roku wojska dwóch frontów radzieckich: 1 Frontu Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińskiego rozpoczęły operacje berlińską na linii Odry i Nysy Łużyckiej. 20 kwietnia ofensywę rozpoczęły również wojska 2 Frontu Białoruskiego. W operacjach tych brała udział 1 i 2 Armia Wojska Polskiego. 16 kwietnia o godzinie 5:45 po trzydziestominutowym przygotowaniu artyleryjskim 1 Armia WP poszła do natarcia w pasie Siekierki-Gozdowice.

Cmentarz Siekierki

Zwycięstwo nad Odrą okupione zostało ogromnymi stratami ludzkimi. Właśnie na Cmentarzu Siekierkowskim w Starych Łysogórkach spoczywają Ci, którzy zginęli na polach i w wodach Odry podczas jej forsowania i dalej na szlaku bojowym prowadzonym na Berlin. Zginęło w tym czasie około 2.000 żołnierzy polskich. Ich mogiły oznaczone są białymi krzyżami grunwaldzkimi. Znajdujemy tu groby poległych znanych z imienia i nazwiska, daty urodzenia i śmierci, są też kwatery żołnierzy, których nigdy nie poznamy z ich imienia i nazwiska i pozostaną nieznani. W górnym rzędzie, obok pomnika, widzimy 46 brązowych tablic, a na 44 zapisane nazwiska żołnierzy , których ciał nigdy nigdy nie znaleziono. Najmłodszy z nich to dwunastoletni Jacek Szczygielski. Nad całym cmentarzem góruje Pomnik Wdzięczności 1 Armii Wojska Polskiego. Wyróżnia się w nim osiemnastometrowy monument z kamieni granitowych, na którym umieszczone są dwa miecze grunwaldzkie o długości 170 cm. O kolumnę opiera się postać kobiety, zapewne matki, z dzieckiem na rękach, w tle po prawej i lewej stronie monumentu widzimy żagle. Wszystkie te elementy pomnika zawierają swoją symbolikę i nawiązują zarówno do przeszłości historycznej, jak i przyszłości. Autorem pomnika jest szczeciński rzeźbiarz Sławomir Lewiński. W 1990 roku obok pomnika postawiono wysoki, metalowy krzyż.

poczet sztandarowy z Kostrzyna nad Odrą

Swój udział w tych uroczystościach zaznaczyli licznie przybyli kostrzynianie. Wypełnili swój obywatelski i ludzki obowiązek, oddali hołd i cześć tym, którzy ponieśli w walce z faszyzmem największą ofiarę – ofiarę własnego życia. Przy Pomniku Wdzięczności, w naszym imieniu kwiaty złożyli: Józefa Dobrolubow, Kazimierz Czyżewski i Jolanta Żarska. Cmentarz ten jest nam szczególnie bliski, bo spoczywają na nim żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego, którzy najczęściej pochodzili z Kresów, ziemi bliskiej naszemu Towarzystwu, sądzę, że też bliskiej wielu mieszkańcom Ziemi Lubuskiej i Ziemi Szczecińskiej. Wśród uczestników wycieczki żyją jeszcze ci, którzy mówią, że tu walczył ich mąż, brat, dziadek, kuzyn lub znajomy. Jeszcze pamiętają.

Czelin

Z Siekierek wracamy do Gozdowic ale opóźnienia w realizacji programu i ogromy tłuk samochodów i ludzi w samej wsi powodują, że tu już się nie zatrzymujemy. Z okien autobusu żegnamy Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych i Pomnik Sapera. Większość uczestników wycieczki jest rozczarowana, że tu już się nie zatrzymujemy. My jednak jedziemy dalej. Tę stratę rekompensujemy sobie częściowo wizytą w Czelinie. Tu właśnie 27 lutego 1945 roku żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Desantowego Wojska Polskiego wkopali pierwszy słup graniczny nad Odrą. Robimy liczne pamiątkowe zdjęcia i z niedosytem wrażeń wracamy do Kostrzyna nad Odrą. W drodze powrotnej słyszę „Okę” w wykonaniu uczestników wycieczki. Zdjęcia wykonała Małgorzata Marchewka-Pawlina.

 

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

  rap latino
od 6 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
 
rap pary
od 8 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
   
voovoo
15 marca godz. 19:00
KCK Kręgielnia
wycieczka
29 marca, godz. 20:00 
Park Narodowy "Ujście Warty"
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk9
Samorządny Kostrzyn
Nr 12/2019 - GRUDZIEŃ 2019
 
pl9b
Przekrój Lokalny
Nr 12(82)/2019 - GRUDZIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo