międzynarodowe spotkanie partnerów

Opublikowano: wtorek, 27, wrzesień 2016 22:50
www.kostrzyn.pl

part1W dniach 19-22 września br. w portugalskiej miejscowości Alter do Chão odbyło się spotkanie partnerów projektu pn. Europejska Siec Miast dla Usprawnienia Mobilności na Rynku Pracy (European Rural Network for Job Mobility, ERN4mob). Cykl spotkań i warsztatów poświęconych mobilności pracy, jest kontynuacją projektu, którego uczestnicy odwiedzili Kostrzyn nad Odra w maju br. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami z zakresu realizacji projektów europejskich oraz zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym. Ponadto poddane analizie zostały ankiety przeprowadzone w poszczególnych miastach, mające na celu wskazanie problematyki związanej z mobilnością pracy w krajach Europejskich. Wyczerpującą prezentacje podsumowującą rezultaty, wygłosiła Marta Banasiewicz z kostrzyńskiego Urzędu Miasta. Przedstawione wyniki ukazały z jakimi problemami zmagają się przedstawiciele poszczególnych części Europy.

part2

Partnerzy projektu analizowali poszczególne przypadki, oraz mieli możliwość wysłuchania przedstawicieli odpowiedników radnych miejskich oraz przedstawicieli lokalnego samorządu. Ponadto przykłady własnych przezyc ukazali zaproszeni goście, którzy migrowali poza Portugalię w celu poszukiwania pracy, oraz Ci, którzy przyjechali właśnie do Alter do Chão w celach zarobkowych. Parterami projektu są samorządy mniejszych europejskich miast: Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugalia), Newry, Urząd Powiatowy Mourne and Down District Council (Wielka Brytania) oraz Gmina Comune di Petrosino (Włochy) oraz Zemplínske Hámre, (Słowacja). Partnerem Wiodącym projektu jest Urząd Miasta Concello de Vimianzo (Hiszpania).

part3

Celem projektu jest stworzenie, rozwój oraz usprawnienie współpracy pomiędzy europejskimi urzędami, a przede wszystkim aktywizacja społeczności lokalnych na płaszczyźnie inicjatyw międzynarodowych. Projekt ukierunkowany jest jednocześnie na rozwiązywanie potrzeb i problemów w zakresie mobilności na europejskim rynku pracy oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy urzędami miejskimi biorącymi udział w projekcie. Liczymy, iż poprzez obserwację innowacyjnych rozwiązań stosowanych w państwach partnerów projektu, Miasto Kostrzyn nad Odrą będzie mogło aktywnie włączać się w rozwiązywanie problemów mieszkańców Kostrzyna nad Odrą w zakresie mobilności na europejskim rynku pracy.