Sambor - historia współpracy

sambor1Miasto Sambor na Ukrainie, to miasto leżące nad rzeką Dniestr, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim. Według ostatnich danych w Samborze mieszka ponad   36 000 ludzi, w tym znaczącą mniejszością narodową jest mniejszość polska licząca ok. 1200 Polaków. To oni wciąż dbają o pielęgnowanie i podtrzymywanie polskości skupiając się m.in. wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Samborze. Pomagają im w tym polskie miasta, a wśród nich Kostrzyn nad Odrą.  Historia współpracy Kostrzyn nad Odrą z miastem Sambor sięga 2000r. kiedy to rozpoczęły się pierwsze kontakty pomiędzy miastami. Bardzo duży wpływ na rozwój współpracy miał w tym okresie Kościół rzymsko-katolicki pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Samborze, a przede wszystkim Polonia skupiona wokół działań Domu Polskiego oraz Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II.

sambor2

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła w dniu 27 czerwca 2002 roku uchwałę nr XXXIV/356/2002 w sprawie porozumienia partnerskiego z miastem Sambor. Konsekwencją podjętej uchwały było podpisanie w 2002r. umowy współpracy z miastem Sambor, która koncentrowała się na rozwoju gospodarczym, nauce, kulturze, sporcie i turystyce. Wielokrotnie delegacje z naszego miasta miały okazję korzystać z gościnności miasta Sambor, jak również reprezentanci Sambora składali wizyty w Kostrzynie nad Odrą. Wizyty te przyczyniły się niewątpliwie do rozwoju przyjacielskich kontaktów pomiędzy Kostrzynem, a   Samborem.

sambor3

Organizowany we wrześniu 2003 roku wyjazd delegacji miasta Kostrzyna do miasta Sambora na Ukrainie połączony został z transportem pomocy charytatywnej szczególnie skierowanej dla dzieci. W przeważającej mierze dary pochodziły od kostrzyńskich firm i instytucji.

021

W 2015 roku w związku z rozwojem konfliktu zbrojnego pomiędzy Ukrainą a Rosją zorganizowana została przez Burmistrza Miasta kolejna zbiórka pomocy pn. „Kostrzyn dla Sambora”, w którą bardzo aktywnie włączyli się sami mieszkańcy, jak również kostrzyńskie firmy: KSSSE, ICT Poland, Wendre, Współpraca między miastami przeniosła się również na płaszczyznę kultury: w pamięci wielu mieszkańców zapisał się koncerty muzyczne zespołów muzycznych z Sambora, a szczególnie zespołu „Żarna”, który miał miejsce podczas ówczesnego święta miasta „Dni Kostrzyna”.

P1130336

W 2016 roku podjęta została kolejna uchwała o współpracy między miastami: Kostrzynem nad Odrą i Samborem, a ostateczna wersja umowy partnerskiej została zawarta w Samborze w dniu 18 sierpnia 2016r. Brinkhaus, Hanke Tissue. W 2016r. Miejskie Zakłady Komunalne z Kostrzyna oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A włączyły się w finansową pomoc remontu Domu Polskiego w Samborze. Uroczyste otwarcie odnowionego obiektu odbyło się 3 maja 2018 roku. W uroczystości uczestniczył zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, który przywiózł podziękowania dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Miejskich Zakładów Komunalnych.

Agnieszka Żurawska-Tatała
Kierownik Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UM

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

  rap latino
od 6 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
 
rap pary
od 8 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
 
tennis
9 stycznia, 18:00
Hala przy ul. Wojska Polskiego 5
 
wosp-1
11 stycznia, 15:00
Park Miejski
 
plakat KOSTRZYN NAD ODRĄ
16 stycznia
Stadion MOSiR
 
akcja karmnik2019-2020
AKCJA KARMNIK
najbliższe spotkanie:
26 stycznia, godz. 8:00
 
Poznań1
23 luty, godz. 17:00
Noworoczna Gala Wiedeńska
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk9
Samorządny Kostrzyn
Nr 12/2019 - GRUDZIEŃ 2019
 
pl9b
Przekrój Lokalny
Nr 12(82)/2019 - GRUDZIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od paździenrika 2019 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo